ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OEAN


Ο.Ε.Α.Ν.
Ομάδα Εθελοντών Αθλητικής Ναυαγοσωστικής
Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας

Ο Εθελοντισμός αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της αθλητικής ναυαγοσωστικής. Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των εθελοντών, παίζει η Ομάδα Εθελοντών Αθλητικής Ναυαγοσωστικής (ΟΕΑΝ). Είναι οι αιμοδότες της προσπάθειας να καθιερωθεί σε θεσμός η αθλητική ναυαγοσωστική. Είναι οι αφανείς ήρωες, εκείνοι που αρκούνται σε μια βεβαίωση, ένα χαμόγελο, ένα ευχαριστώ, και μερικές αναμνήσεις υπό τη μορφή βίντεο ή φωτογραφίας. Η ΟΕΑΝ αποτελεί υποεπιτροπή της Επιτροπής Αθλητικής Ναυαγοσωστικής. Υπεύθυνη Εθελοντών Αθλητικής Ναυαγοσωστικής (ΥΕΑΝ): Ρία Μπούζα


Η ΟΕΑΝ αποτελείται από μόνιμα και τακτικά μέλη, με σκοπό την υποστήριξη της αθλητικής ναυαγοσωστικής σε οποιαδήποτε διοργάνωση.