ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διδασκαλία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής (ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ)


Η πρώτη κλάση φοιτητών που παρακολούθησε την αθλητική ναυαγοσωστική ως επίσημο μάθημα επιλογής στην ιστορία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τομέας Υγρού Στίβου, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.