ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χορηγοί

ΧΟΡΗΓΟΙ
Η προσπάθεια διάδοσης της αθλητικής ναυαγοσωστικής ως μέσο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τραυματισμούς στο νερό, δεν θα ήταν εφικτή αν δεν είχε την στήριξη χορηγών που προσφέρουν υπηρεσίες για την διευκόλυνση πλήθους δράσεων. Η αναφορά σε αυτούς αποτελεί ελάχιστη έκφραση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης. Διαχρονικά, όσοι έχουν προσφέρει κάποιας μορφής χορηγία (οικονομική, παροχή υπηρεσιών) σε δράσεις αθλητικής ναυαγοσωστικής, είναι: