ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ασφάλεια


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ένας από τους σκοπούς της ΕΟΥΔΑ είναι η ασφάλεια στο νερό. Οι παρακάτω ενότητες προσφέρουν γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων στο νερό. 
  1. Πνιγμός: Πρόληψη –Διάσωση – Φροντίδα
  2. Ασφάλεια στο Νερό σε Υδροψυχαγωγικά Πάρκα
  3. Ασφάλεια στο Νερό σε Κολυμβητικές Δεξαμενές
  4. Ασφάλεια στο Νερό Ατόμων με Αναπηρία
  5. Ασφάλεια στο Νερό σε Λίμνες-Ποτάμια
Κάνε κλικ εδώ για να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα από απόσταση "Ασφάλεια στο Νερό" του International Swimming Hall of Fame, για να αποκτήσεις δωρεάν γνώσεις και Βεβαίωση Επίτευξης.