ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

e-Learning

e-LEARNING
Μαθητεία από Απόσταση
Απόκτησε γνώσεις από απόσταση. Η παρούσα σελίδα, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις ασφάλειας στο νερό και αθλητικής ναυαγοσωστικής.


Μαθητεία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής 
 1. Εισαγωγή σε Αγωνίσματα Πισίνας Αθλητικής Ναυαγοσωστικής
 2. Ευ Αγωνίζεσθαι Αθλητικής Ναυαγοσωστικής
 3. Σεμινάριο Κριτών για Αγωνίσματα Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Πισίνας
 4. Σεμινάριο Κριτών για Αγωνίσματα Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Θαλάσσης
 5. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Πισίνας (πτυχιούχων ΣΕΦΑΑ, ΓΓΑ)
 6. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Θαλάσσης (πτυχιούχων ΣΕΦΑΑ, ΓΓΑ)
 7. Σεμινάριο Κριτή Αγωνισμάτων SERC Νερού Αθλητικής Ναυαγοσωστικής (προσεχώς)
 8. Σεμινάριο Κριτή Αγωνισμάτων SERC Στεριάς Αθλητικής Ναυαγοσωστικής (προσεχώς)


Μαθητεία Ασφάλειας στο Νερό 

 1. Πνιγμός: Πρόληψη-Διάσωση Φροντίδα
 2. Ασφάλεια στο Νερό σε Πισίνα
 3. Ασφάλεια στο Νερό σε Υδροψυχαγωγικό Πάρκο
 4. Ασφάλεια στο Νερό και Ενδοχώρια Ύδατα
 5. Θεωρίες και Μοντέλα Διάσωσης
 6. Μια Ευκαιρία για Παιδιά για Ασφάλεια στο Νερό
 7. Σεμινάριο για τον Πνιγμό