ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

e-Learning

e-LEARNING
Μαθητεία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής από Απόσταση
Η Επιτροπή Αθλητικής Ναυαγοσωστικής της Ομοσπονδίας, προσφέρει γνώσεις από απόσταση που μπορείς να παρακολουθήσεις από το σπίτι σου. Η Μαθητεία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις κριτή/χρονομέτρη ή είναι πτυχιούχοι ΣΕΦΑΑ ή ΓΓΑ και θέλουν να γνωρίσουν τους κανονισμούς των αγωνισμάτων. Η Μαθητεία Ασφάλειας στο Νερό, είναι μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας στο Νερό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΓΓΔΥ-ΥΥ).


Μαθητεία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής 

Μαθητεία Ασφάλειας στο Νερό 
  1. Πνιγμός: Πρόληψη-Διάσωση Φροντίδα
  2. Ασφάλεια στο Νερό σε Πισίνα
  3. Ασφάλεια στο Νερό σε Υδροψυχαγωγικό Πάρκο
  4. Ασφάλεια στο Νερό και Ενδοχώρια Ύδατα
  5. Θεωρίες και Μοντέλα Διάσωσης
  6. Μια Ευκαιρία για Παιδιά για Ασφάλεια στο Νερό