ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αίτηση Μέλους - Membership ApplicationΑίτηση Μέλους

EANE

GLSA Membership Application


Καλώς όρισες στην οικογένεια της ΕΑΝΕ, του σπιτιού του αθλήματος που σώζει ζωές στην Ελλάδα.

Welcome to the GLSA family, the home of the sport that saves lives in Greece.


Η συμπλήρωση της αίτησης σημαίνει ότι διάβασες, κατανόησες και συμφωνείς με τις ιδρυτικές αρχές, σκοπούς, στόχους και τα μέσα επίτευξης, όπως αναγράφονται στο καταστατικό της ΕΑΝΕ εδώ.

Fill in the application form, confirning that you have read, understand and agree with our founding principles, aims, objectives and means, as they appear in the GLSA constitution here.


Η αίτηση συμπληρώνεται από: (α) ενήλικο ή γονέα/κηδεμόνα για ανηλίκους για τα φυσικά πρόσωπα, (β) νόμιμο εκπρόσωπο για νομικά πρόσωπα.

This application is completed by: (a) adult or parents/guardians for underaged for individual membership, (b) legal representatives for clubs.


Εάν η αίτηση γίνει δεκτή θα λάβεις ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό μέλους εντός λίγων εβδομάδων.

If the application is accepted, you will receive electronically the Membership Certificate within a few weeks.


Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Your application implies that you confirm that your data are accurate.


Εάν είσαι Φυσικό Πρόσωπο, γίνε μέλος κάνοντας κλικ εδώ.

If you are a person, become an Individual Member, clicking here.


Εάν είσαι Νομικό Πρόσωπο στείλε αυτή την επιστολή στο sportlifesaver@gmail.com.

If you are a club, send this letter to sportlifesaver@gmail.com.