ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αιγίδες

ΑΙΓΙΔΕΣ
Η προσπάθεια διάδοσης την αθλητική ναυαγοσωστική ως μέσο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τραυματισμούς στο νερό, δεν θα ήταν εφικτή, αν δεν είχε την στήριξη σημαντικών φορέων που κατά καιρούς έχουν προσφέρει την αιγίδα τους για την υλοποίηση των δράσεων και την διευκόλυνση των εθελοντών που τις εκπονούν. Η αναφορά σε αυτούς αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο ευγνωμοσύνης που όσοι συμμετείχαν στις δράσεις και όσοι ωφελήθηκαν από αυτές, οφείλουν να τους το αναγνωρίσουν. Διαχρονικά, οι φορείς που έχουν προσφέρει την αιγίδα ή αρωγή-στήριξη σε δράσεις που έχουν εκπονηθεί αυτόνομα ή σε συνεργασία (*), είναι: 


Υπουργεία

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Διεθνείς Οργανισμοί

                   

Επιστημονικές και Αθλητικές Ενώσεις

  

                       

Οργανισμοί Δημόσιας Υγείας

                                    

             

Φορείς Ναυαγοσωστικής και ΑθλητισμούΔήμοι                                   


*Δράσεις: "Σεμινάριο Αθλητικής Ναυαγοσωστικής", "Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό", "Ασφαλής Ελλάδα", "Μια Ευκαιρία στα Παιδιά", "Ευ Αγωνίζεσθαι Αθλητικής Ναυαγοσωστικής", "Ode to Lifesaving Joy", Ημερίδα "Δράσεις Πρόληψης Ατυχημάτων στο Νερό και Πνιγμών", Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ναυαγοσωστικής, ημερίδες, συνέδρια κτλ)