ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αιγίδες

ΑΙΓΙΔΕΣ
Η προσπάθεια της ΕΟΥΔΑ να διαδώσει την αθλητική ναυαγοσωστική ως μέσο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τραυματισμούς στο νερό, δεν θα ήταν εφικτή, ή τουλάχιστον τόσο ανοδική, αν δεν είχε την στήριξη σημαντικών φορέων που κατά καιρούς έχουν προσφέρει την αιγίδα τους για την διευκόλυνση των δράσεων και των συνεργατών μας. Η αναφορά σε αυτούς αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο ευγνωμοσύνης που η ομοσπονδία και η κοινωνία οφείλει να τους αναγνωρίσει. Διαχρονικά, οι φορείς που έχουν προσφέρει την αιγίδα ή αρωγή-στήριξη σε δράσεις που έχουν εκπονηθεί αυτόνομα ή από κοινού με την ΕΟΥΔΑ (*), είναι: 


Υπουργεία

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Διεθνείς Οργανισμοί

                   

Επιστημονικές και Αθλητικές Ενώσεις

  

                       

Οργανισμοί Δημόσιας Υγείας

                                    

             

Φορείς Ναυαγοσωστικής και Αθλητισμού

Δήμοι                                   


Δράσεις: "Σεμινάριο Αθλητικής Ναυαγοσωστικής", "Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό", "Ασφαλής Ελλάδα", "Μια Ευκαιρία στα Παιδιά", "Ευ Αγωνίζεσθαι Αθλητικής Ναυαγοσωστικής", "Ode to Lifesaving Joy", Ημερίδα "Δράσεις Πρόληψης Ατυχημάτων στο Νερό και Πνιγμών", Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ναυαγοσωστικής, ημερίδες, συνέδρια κτλ)