ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Programs

Programs
The Greek Lifesaving Sports Association implements various educational programs for water safety, applied lifeguarding and lifesaving sport. The use of those programs is permitted by third parties (individuals or organizations) under the condition that they will mention GLSA as its main source and at the end of the program will provide feedback sending the Teach-Promote-Reward Form to sportlifesaving@gmail.com. 


Η Ένωση Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδος εκπονεί και υλοποιεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας στο νερό, εφαρμοσμένης και αθλητικής ναυαγοσωστικής. Η χρήση τους επιτρέπεται από άλλα άτομα με την προϋπόθεση ότι θα σταλεί εκ των υστέρων συμπληρωμένο το έντυπο απολογισμού της δράσης στo sportlifesaving@gmail.com.