ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φωτογραφίες: Διδασκαλία Εφαρμοσμένης Ναυαγοσωστικής ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ (2017)
 Διδασκαλία Εφαρμοσμένης Ναυαγοσωστικής ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ (2017)