ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φωτογραφίες: Πρακτική Εξάσκηση Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Φοιτητών ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ (2016)