ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αγώνες 1998β

1οι Πανελλήνιοι Αγώνες ΠΑΣΧΝΑ 1998 (προ-ΕΟΥΔΑ περιόδου)

Οι αγώνες είχαν την επωνυμία "Πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες" αθλητικής ναυαγοσωστικής (της προ-ΕΟΥΔΑ περιόδου). Δεν θεωρούνται επίσημοι αλλά είναι σημαντικό να καταγραφούν ως μια προσπάθεια-προπομπός των αγώνων που διεξάγονται σήμερα από την ΕΟΥΔΑ.

Στις 19 Ιουλίου, η Νιόβη Σαχινιάν και η Βάνια Βήχου της ΠΑΣΧΝΑ, οργανώνουν αγώνα ναυαγοσωστικής ανοιχτής θαλάσσης με παρουσία τηλεοπτικών μέσων στον Σχοινιά. Τον ονομάζουν «1οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ναυαγοσωστικής» (της προ-ΕΟΥΔΑ περιόδου). Σχετικό δελτίο τύπου που εστάλη στο περιοδικό αναφέρει: «Σαράντα αγωνιζόμενοι άνδρες και γυναίκες με δίπλωμα επαγγελματία ναυαγοσώστη έδωσαν το παρών. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε δύο στάδια, προκριματικούς και τελικούς [...] Τα αγωνίσματα επιλέχτηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ναυαγοσωστικής (συνδυασμός ξηράς και θάλασσας, υψηλές απαιτήσεις σε αντοχή, ταχύτητα, εκρηκτικότητα, προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες με την παρουσία ανθρώπων/θεατών ως φυσικά εμπόδια» (Θάλασσα και Γιώτιγκ 1998). 
Στους άνδρες νικητές ήταν οι Μ. Λαζαρίδης (1ος), Δ. Πετρίδης (2ος), Μ. Κλάδης (3ος), ενώ στις γυναίκες νικήτριες ήταν οι Ε. Κουτούγκου (1η), Α. Καννιά (2η), Ε. Σπυρίδη (3η). Οι αγωνιζόμενοι είναι πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες χωρίς αθλητική ιδιότητα με δελτίο σε αθλητικό σύλλογο. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει συμμετοχή από άλλους αθλητικούς συλλόγους ή σχολές ναυαγοσωστικής, παρά μόνο από τους ναυαγοσώστες της ΠΑΣΧΝΑ. Η διοργάνωση δείχνει ότι οι ιδρύτριες της σχολής, είχαν αντιληφθεί από τότε την αξία της αθλητικής ναυαγοσωστικής ως μέσο προβολής της επαγγελματικής ναυαγοσωστικής και προετοιμασίας των πιστοποιημένων ναυαγοσωστών τους.

Βιβλιογραφία
Αβραμίδης, Σ. (2017). Ιστορική Εξέλιξη της Αθλητικής Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα. Στον: Αβραμίδη, Σ. (Επ.). Αθλητική Ναυαγοσωστική (σελ. 27-233). Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.