ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αγώνες 2001

2οι Πανελλήνιοι Αγώνες 2001 (προ-ΕΟΥΔΑ περιόδου)

Οι αγώνες είχαν την επωνυμία "Δεύτεροι Πανελλήνιοι Αγώνες" αθλητικής ναυαγοσωστικής (της προ-ΕΟΥΔΑ περιόδου). Δεν θεωρούνται επίσημοι αλλά είναι σημαντικό να καταγραφούν ως μια προσπάθεια-προπομπός των αγώνων που διεξάγονται σήμερα από την ΕΟΥΔΑ.

Στις 5-6 Αυγούστου, η Ένωση Ελλήνων Ναυαγοσωστών (ΕΕΝ) συνδιοργανώνει με την Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας (ΝΣΜ) τους «2ους Πανελλήνιους Αγώνες Ναυαγοσωστικής» (της προ-ΕΟΥΔΑ περιόδου) στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι των δύο φορέων είναι ο Θεοχάρης Μπέλιος (Πρόεδρος ΕΕΝ, Βαγγέλης Τσαμπάζης (Γενικός Γραμματέας ΕΕΝ) και ο Θεολόγης Εμμανουηλίδης (Διευθυντής ΝΣΜ). 


Το δελτίο τύπου της διοργάνωσης, αναφέρει ότι οι «στόχοι αυτής της εκδήλωσης, που αποτελεί συνέχειας της επιτυχημένης διεξαγωγής των 1ων Πανελληνίων Αγώνων στα Χανιά το 1998, είναι η ανάδειξη της ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, η εξοικείωση του κοινού με το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής καθώς και με την πραγματική εικόνα των ναυαγοσωστών, οι προτάσεις και επαφές των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων πάνω σε θέματα ναυαγοσωστικής, η πιστοποίηση της δυναμικότητας των ναυαγοσωστών στον Ελλαδικό χώρο, και η επαφή και γνωριμία των ναυαγοσωστών ανά την Ελλάδα». Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων βασίστηκε στο πρότυπο των αγώνων που διοργανώθηκαν στα Χανιά. Συμμετείχαν 27 άντρες και 10 γυναίκες ναυαγοσώστες που αγωνίστηκαν με τα χρώματα της ΕΝΑΜΟΧ, της ΕΕΝ, της Ναυτικής Ακαδημίας και της ΕΝΑΚΙΠ. Η τύχη της διοργάνωσης είναι ίδια με αυτή των προηγούμενων. Δεν καταγράφηκαν επίσημα στην ΓΓΑ. Δείχνει όμως ότι ο ναυαγοσωστικός κλάδος είχε αφυπνιστεί και κατανοήσει τη σημασία των αγώνων.
Βιβλιογραφία
Αβραμίδης, Σ. (2017). Ιστορική Εξέλιξη της Αθλητικής Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα. Στον: Αβραμίδη, Σ. (Επ.). Αθλητική Ναυαγοσωστική (σελ. 27-233). Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.